SPILLED MILK GRIPTAPE
Chevron down Icon
£12.00

COLOUR: WHITE / BLACK

 

PRINTED ON JESSUP GRIPTAPE

ARTWORK BY JACOB OVGREN

 

MADE IN THE USA

Polar Skate Co.