Fish Head Grip
Chevron down Icon
£14.00

Colour: White / Orange

 

Artwork by Jacob Ovgren

Printed on Jessup Griptape

 

Made in the USA

Polar Skate Co.